“U.S. Tour 2011” – Palm Beach, Miami, Chicago, San Francisco, Las Vegas.